Skip to main content

Vůle, cíle, vědomí, nevědomí

Sthnout v PDF

 

Vůle (volní jednání)

- cílevědomá činnost (rozhodneme se pro nějaké jednání)
- přizpůsobím jednání, abych došla k cíli

- fáze volného procesu:

1. uvědomění si potřeby činností
2. fáze rozhodování – záleží na typu člověka
- racionální – uvažuje nad problémem, delší trvání
- emocionální – rozhoduje se na základě citů, impulsivní rozhodování
- racionální méně lituje svého rozhodnutí
3. fáze rozhodnutí – rozhodnu se, jak to udělám
4. vlastní jednání

Cíle

Časový horizont

- jasně daný
- každý cíl by ho měl mít

Konkrétnost

- musí být jasný a srozumitelný – dostatečně konkrétní

Kontrola

- cíl se musí vztahovat pouze k nám – naše cíle

Vědomí

- psychická vlastnost
- umožňuje člověku vytyčovat cíle, plánovat a kontrolovat průběh činností + souvisí s řečí
- odlišovat člověka od zvířat
- orgánem vědomí je mozková kůra
- utváří se kolem 3. roku

Nevědomí

- opak vědomí
- vyjadřuje aktivitu či mentální stav, jejichž příčiny si osoba není vědoma
- vyjadřuje ztrátu vědomí při mdlobě či podprahové podněty

Plynulý přechod mezi vědomím a nevědomím:

- snění – ono se projevuje ve snech
- chybný výkon – přeřeknutí, zapomenutí
- neurotická reakce
- obsah našeho nevědomí: minulé zážitky, touhy, přání, pudy
Váš hlas: Žádné Průměr: 5 (3 votes)

Oprava

- přizpůsobím jednání, abych došla k cíly
 
Prosim o opravu:    "... k cili"
 
Dekuji  

Děkujeme za upozornění!

Děkujeme moc za odhalení chyby :) Omlouváme se za překlep!

Poslat nový komentář

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.