Skip to main content

Vyřešené sbírky příkladů

Sbírka úloh z matematiky pro základní školu, František Běloun a kolektiv

                           František Běloun a kolektiv. Sbírka úloh z matematiky pro základní školy. 8. upravené vydání (čím novější, tím lepší). Praha : Prometheus, 2005. 254 s. ISBN 80-7196-104-3.

Sbírka úloh pro střední školy - výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy

                           JANEČEK, František. Sbírka úloh z matematiky pro střední školy : Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy. Dotisk 5. vydání(čím novější, tím lepší). Praha 4 : Prometheus, 2010. 195 s. ISBN 978-80-7196-360-8.

Matematika pro gymnázia - planimetrie

 

Matematika pro gymnázia - funkce

 

Sbírka úloh NaŠprtej.cz