Skip to main content

Tabulka společnosti

Sthnout v PDF

Strukturní řez

Tradiční společnost

Moderní společnost

Postmoderní společnost

Přírodní prostředí

Čistě příroda

Změna díky humanizaci

Devastace, ničení

Příroda je tu pro nás – přizpůsobujeme si jí

Ekologie – závislost na globálních procesech

Ekonomika

Venkov – soběstačný

Směna pouze ve vyšších vrstvách

Průmyslová revoluce

Málo zemědělství

Průmysl, služby, věda

Poskytování služeb

Nejcennější zboží: informace a technologie

Věda je objev i problém (klonování)

Výklad světa

Mytologický, nadpřirozený

Opírá se o vědu

Média, PC

Virtuální realita

Status/Pozice a  Mobilita

Měšťané – 90%

Venkované – ve stavech – zde celý život (není možný růst)

Třídy – postavení na trhu

Ovládán státem

Rozhoduje vzdělání

Volný čas důležitý jako pracovní

Kontrola jedince

Stát do rodin téměř nezasahuje – soběstační

 

Ovládán státem

Jedinec sám za sebe

Vlastní systém hodnot

Je těžké se shodnout

Rodina

Vlastní společnost a status

Jsou pohromadě

Závislá na státu

 

 

Váš hlas: Žádné Průměr: 3.5 (2 votes)

Poslat nový komentář

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.