Skip to main content

Názvosloví uhlovodíků

Sthnout v PDF

Názvosloví uhlovodíků

Zadání: Urči název této sloučeniny.

3-methylpentan.png

 

Řešení:

Pravidla určování názvu:

1. Určíme si hlavní řetězec tak, aby byl nejdelší a měl v sobě nejvíce násobných vazeb.

3-methylpentan1.pngTento řetězec obsahuje 4 uhlíky.

 

3-methylpentan2.pngTento řetězec obsahuje také 4 uhlíky.

 

3-methylpentan3.pngTento řetězec obsahuje 5 uhlíků, je tedy nejdelší.

 

 

2. Očíslujeme ho tak, aby měly nejnižší číselné kombinace

a. dvojné vazby

b. trojné vazby

c. další místa větvení

3-methylpentan4.png

Uvedené řady čísel mají v místě větvení stejné číslo, je proto jedno, kterou řadu použijeme.

Víme, že hlavní řetězec má pět uhlíků a samé jednoduché vazby. To značí pentan. (viz Alkany)

Také víme, že se hlavní řetězec větví na třetím uhlíku (čárkovaná elipsa).

 

 

3. Zjistíme názvy uhlovodíkových zbytků napojených na hlavní řetězec:

3-methylpentan5.png

Na hlavní řetězec se napojuje uhlovodíkový zbytek, který má jeden uhlík. (čárkovaná elipsa)

Z alkanů známe, že jeden uhlík má právě methan, tudíž jeho uhlovodíkový zbytek se nazývá methyl.

 

 

4. U dvojných a trojných vazeb se ještě určuje nižší číslo uhlíku, kde se nachází násobná vazba a v názvu se za číslem objeví ještě přípony –en (u dvojné) a –in (u trojné vazby).

 

 

5. Nyní máme všechny náležitosti, můžeme tedy stvořit název (řadíme abecedně):

Víme, že hlavní řetězec se nazývá pentan. Z něj se na 3. uhlíku větví uhlovodíkový zbytek methyl.

3-methylpentan.png3-methylpentan

 

 

 

Další příklady – zadání:

1. 2-methylbutan1.png

2. 3-propylokt-2-en.png

3. 6-ethyl-4,4-dimethylnon-2-en.png

4. 2,2-dimethylpropan

5. 4-butyl-3,3-diethylnon-1-yn

 

 

 

 

Další příklady – řešení:

1. 2-methylbutan

2-methylbutan.png

 

Hlavní řetězec má 4 uhlíky a samé jednoduché vazby (=butan), na 2. uhlíku se větví uhlovodíkový zbytek s 1. uhlíkem (=methyl).

 

2. 3-propylokt-2-en

3-propylokt-2-en1.png

 

Vzhledem k tomu, že se zde nachází dvojná vazba, hlavní řetězec ji musí obsahovat, číslování proto bude vypadat tak jako na obrázku. Hlavní řetězec má 8 uhlíků a jednu dvojnou vazbu, bude se tedy nazývat okten. Z obrázku můžeme vidět, že se dvojná vazba nachází na 2. místě. Na 3. uhlíku se dále větví uhlovodíkový zbytek se 3 uhlíky (=propyl).

 

3. 6-ethyl-4,4-dimethylnon-2-en

6-ethyl-4,4-dimethylnon-2-en1.png

Určíme název nejdelšího řetězce s dvojnou vazbou (=nonen). Dvojná vazba se nachází na 2. místě. Ze 4. uhlíku se větví dva (řecky di-) uhlovodíkové zbytky (=methyly). Číslo se musí psát dvakrát, protože tam jsou methyly dva. Z 6. uhlíku se větví uhlovodíkový zbytek ethyl. Vzhledem k tomu, že Ethyl je abecedně výše než Methyl (přípony se neberou v potaz), bude Ethyl spolu s číslem uhlíku před Methylem.

 

4. 2,2-dimethylpropan

2,2-dimethylpropan.png

2,2-dimethylpropan1.png

 

Nejdříve si „nakreslíme“ propan. Očíslujeme si uhlíky a na 2. uhlík připojíme 2 methyly.

 

5. 4-butyl-3,3-diethylnon-1-yn

4-butyl-3,3-diethylnon-1-yn.png

4-butyl-3,3-diethylnon-1-yn1.png

 

Jako první si „nakreslíme“ nonyn, který má trojnou vazbu za 1. uhlíkem.

Očíslujeme si uhlíky.

Na 4. uhlíku je uhlovodíkový zbytek butyl.

Na 3. uhlíku se nacházejí 2 uhlovodíkové zbytky (ethyly).

Váš hlas: Žádné Průměr: 4.7 (234 votes)

uhlovodikove zbytky

existuji uhlovodikove zbytky s dvojnou nebo trojnou vazbou ? predem moc dekuji 

Super :)

Fakt mi táto stránka pomohla, mockrát ďakujem :)

Skvělé

Vše je jednoduché, srozumitelné a pěkně uděláné. Moc díky..vážně mi to pomohlo :)

Chybička

Ahoj, v chemii by se spíše mělo psát počeštělé 'metan' místo 'methan', a tak stejně i s etanem, metylem a etylem.

Díky :)

Skvělý, moc děkuju! :)

Nejsem žádný chemik a tak

Nejsem žádný chemik a tak možná melu kraviny ale nemělo by se názvosloví poslední slučeniny odvíjet od nejdelšího řetězce, kterým je dekan a vede právě skrz ten červeně ozanačený "butyl"?

Ahoj, děkuji za komentář.

Ahoj, děkuji za komentář. Chápu, jak to myslíš, nicméně se musí jednat o nejdelší řetězec, ve kterém se nachází ta násobná vazba. Byl to chyták a jsi první člověk, který se ozval, klobouk dolů - jen tak dál! Máš pravdu v tom, že nejdelší řetězec začíná právě v tom zmiňovaném "butylu", ale musíme tam stejně zakomponovat trojnou vazbu. Takže nakonec nejdelší řetězec je ten, co tam je znázorněný :). Doufám, že jsem se vyjádřil srozumitelně. Kdyby ne - dej vědět! Tomáš Galbička

http://www.nasprtej.cz/modules/ckeditor/ckeditor/plugins/smiley/

Právě jsen se tímto tématem probíral v učebnici a moc mi to nedávalo. Pak jsem narazil na Váš web a díky tomu mi to v pohodě docvaklo - moc dík smiley. Jirka

Poslat nový komentář

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.