Skip to main content

Sbírka úloh z matematiky pro základní školu, František Běloun a kolektiv

Kapitoly

1. Racionální čísla (47/47)

2. Dělitelnost přirozených čísel (0/44)

3. Procenta (49/49)

4. Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost (0/100)

5. Druhá mocnina a odmocnina. Pythagorova věta (0/59)

6. Mocniny s přirozeným mocnitelem a mocnitelem nula (11/11)

7. Úpravy algebraických výrazů (0/115)

8. Řešení lineárních rovnic a jejich soustav (0/37)

9. Slovní úlohy, které lze řešit jednou lineární rovnicí s jednou neznámou nebo soustavou dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými (0/67)

10. Obsahy a obvody obrazů (0/87)

11. Povrchy a objemy těles (0/54)

12. Konstrukční úlohy (0/68)

13. Shodnost, podobnost (0/61)

14. Funkce (0/43)

15. Goniometrie (0/68)

16. Základy statistiky (0/24)

17. Základy finanční matematiky (0/12)